Získajte prehľadný a interaktívny reporting

Zobrazíme Vám aktuálne informácie, z rôznych dátových zdrojov v jednom spoločnom interaktívnom prostredí.

Rozhodovanie na základe aktuálnych dát

Vďaka Business Intelligence riešeniam sa nemusíte v kľúčových okamihoch spoliehať len na intuíciu.

Business Intelligence v Power BI

Zabudnite na tabuľky v Exceli a prejdite na moderný reporting Power BI.

BI:vision

Sales dashboard

Sales dashboard

Riadenie obchodu jednoducho a účinne

Aktuálne údaje o celkových tržbách, v porovnaní s cieľmi i vývojom v čase. Výkonnosť obchodných jednotiek a plynulosť predajného procesu sledujete v reálnom čase. Prepojte Vaše obchodné výsledky s hodnoteniami kvality zákazníckeho servisu.

Zákaznícky dashboard

Zákaznícky dashboard

Všetko o Vašich zákazníkoch prehľadne

Na základe čoho sa zákazníci rozhodujú a ako sú s Vami spokojní? Kto sú, a čo u Vás nakupujú? Ktorí zákazníci majú pre Vás najvyššiu hodnotu? Prepojte Vaše interné dáta o zákazníkoch s výsledkami Vašich prieskumov.

Business Intelligence – inteligentné rozhodovanie

Posuňte Vaše rozhodovanie na vyššiu kvalitatívnu úroveň vďaka inovatívnemu reportingu.

Model spolupráce

 • 1.

  Zistíme, ktoré ukazovatele potrebujete pre rozhodovanie a navrhneme vhodné reporty.

 • 2.

  Pozrieme sa aké dáta máte k dispozícii a kde sú uložené.

 • 3.

  Navrhneme akým spôsobom tieto dáta prepojíme a prenesieme do Power BI.

 • 4.

  Vytvoríme reporty a nastavíme ich automatickú aktualizáciu.

 • 5.

  Nastavíme prístupové práva podľa potrieb Vašej firmy.

 • 6.

  Sprístupníme online reporting Vám i Vašim kolegom.

 • 7.

  Zaškolíme Váš tím ako Power BI používať.

 • 8.

  Hotovo! Reporty máte online denne aktualizované.

 • 9.

  A budeme k dispozícií pre úpravy alebo doplnenia reportov.

Business Intelligence – inteligentné riadenie Vášho businessu

Predstavte si, že máte všetky kľúčové informácie o vašej firme vo svojom mobilnom telefóne.

Výhody spolupráce

Naše dlhoročné skúsenosti s prácou so zákazníkmi sme pretavili do jedinečného nástroja na báze špičkových technológií. A stále inovujeme.

 • Ponúkame overené riešenia

  Sme praktici a vychádzame z vlastných skúseností, overených praxou.

 • Máme dlhoročné skúsenosti

  Sme dlhoročnými partnermi spoločností rôznych veľkostí a odvetví, s mnohými rastieme spoločne, inšpirujeme sa navzájom.

 • Rozumieme dátam

  Každoročne pripravujeme stovky analytických výstupov a reportov.

 • Vo veciach IT sa orientujeme veľmi dobre

  Opierame sa o podporu skúseného tímu vlastných IT špecialistov a vývojárov, ktorí pracujú s najnovšími technológiami.

 • Sme vášniví inovátori

  Veríme, že jedinou životnou konštantou je zmena, prinášame našim klientom najnovšie poznatky zo všetkých oblastí nášho podnikania.

 • Vaše dáta ostávajú v bezpečí

  Na bezpečnosť dát prikladáme maximálnu dôležitosť. Naše interné štandardy a pracovné postupy sú štandardizované podľa normy ISO 27001 Bezpečnosť informácií.